Kwaliteitssysteem

Zicht op kwaliteit

Heemz.org heeft naast de wettelijke kaders een eigen kwaliteitssysteem.

Over het kwaliteitssysteem
Binnen het kwaliteitssysteem is vastgelegd waar zorgondernemers van Heemz.org aan moeten voldoen.
Er worden eisen gesteld aan:
* de kwalificatie van medewerkers,
* een veilige omgeving,
* complete zorgdossiers,
* begeleidingsplannen en rapportage.

Maar ook wordt er goed gekeken naar de vertrouwelijkheid, hygiëne en respectvolle en begripvolle omgang.

Veiligheid heeft veel verschillende aspecten, zoals de aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener, het hebben van een verklaring omtrent gedrag (VOG), veilig gebruik van medicatie, de juiste opleiding als cliënten met paarden omgaan, een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en een zoönosekeurmerk als er landbouwdieren zijn. Tevens beschikt ieder zorgbedrijf over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Het complete pakket wordt jaarlijks ge-audit door daartoe opgeleide vrijwilligers.

Ook voert Certificatie in de Zorg om de drie jaar een audit uit bij elk zorgbedrijf.

Zo is aantoonbaar dat zorgbedrijven van PluZorg goede zorg leveren.