Zorgcoördinatoren

Taken van de zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren van PluZorg zorgen voor een brug tussen de cliënten en wat er nodig is om hun zorg in goede banen te leiden. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de zorg.

De zorgcoördinatoren vinden het belangrijk dat de cliënten het goed hebben bij de aangesloten zorgbedrijven en dat de zorg voldoet aan de juiste kwaliteit.
De zorgcoördinatoren pakken de aanmeldingen op die via zorgcoordinatoren@pluzorg.nl binnen komen.

Veel doen de zorgbedrijven zelf. Waar het nodig is kunnen de zorgcoördinatoren ondersteunen. Binnen PluZorg hebben de zorgcoördinatoren ieder hun eigen aandachtsgebied. Zie hiernaast de verdeling en de contactgegevens.

Contact met gemeentes
De zorgcoördinatoren kunnen als contactpersoon fungeren met de gemeentes. Om zo de zorg rondom cliënten af te stemmen.

De verschillende gemeentes in ons werkgebied hebben bijna allemaal een andere aanpak ten aanzien van aanvraagroutes, het afgeven van beschikkingen en het stellen van doelen. De zorgcoördinatoren houden deze kennis up-to-date.

Cliënten verdienen de beste zorg

De zorgcoördinatoren:
*  Kennen de aangesloten zorgbedrijven
*  Kunnen adviseren waar een cliënt het meest op zijn of haar plek zal zijn.
*  Kunnen deelnemen of de regie voeren bij intakes en evaluaties.
*  Kunnen ondersteunen bij het opstellen van doelen en schrijven van (evaluatie)verslagen.
*  Kunnen zorgbedrijven bijstaan bij het opschalen, of afschalen van de zorg.
*  Kunnen adviseren over de begeleiding van de cliënten.
*  Kunnen een contactpersoon zijn tussen gemeenten en andere hulpverleningsorganisaties.

Verloopt de zorg naar wens? Dan zijn de zorgcoördinatoren vooral op de achtergrond aanwezig.
                                                 

Verdeling van regio’s en taken per zorgcoördinator:

Mischa
Regio Westfriesland

Chinouk
Regio Alkmaar, Zaanstreek Waterland                                                                                                                  
Dennis
Noord-Holland Centraal
Coördinator zorgteam                                              

Roy
Regio Noord-Holland-Noord

Anko
Woonlocaties en wachtlijstbeheer

Contact met de zorgcoördinatoren van Heemz.org

Zorgbedrijven kunnen de coördinatoren bereiken via: zorgcoordinatoren@pluzorg.nl

Voor foto’s van onze zorgcoördinatoren klik hier.