De Koggehoeven, Berkhout

Onze doelgroep:

* Volwassenen die uit een isolement willen komen.

* Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

* Mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Wij hebben GEEN specialisatie voor:
* Dementerende ouderen
* Personen onder de 18 jaar
* Mensen met een negatieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor deze doelgroepen zijn er specifiek georiënteerde dagbestedingslocaties opgezet.

Meer over ons:

Wij zijn Dick, Annet en Marit Schilder en onze zorgboerderij Koggehoeven in Berkhout biedt 4 dagen dagbesteding per week aan in een rustige omgeving.

Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om op een leuke, zinvolle manier de dag door te brengen.

In 2008 is ervoor gekozen om het toenmalige bloembollenbedrijf uit te breiden met een zorgtaak.
Dit betekent dat er, op doordeweekse dagen, dagbesteding wordt geboden aan mensen met een zorgvraag.

Het onstaan
Zorgbedrijf ‘De Koggehoeven’ is een bedrijf ‘binnen de hekken’ van een oud agrarisch familiebedrijf; al sinds 1937 wordt er door de familie Schilder aan het Westeinde te Berkhout (NH) ondernomen in de agrarische sector. Uiteenlopend van melkveebedrijf met kaasmakerij, tot akkerbouw met bloembollen.

In 2008 heeft er een kleinschalige zorgboerderij zijn intrede gedaan. Sindsdien genieten verschillende zorgbehoevende mensen doordeweeks van een dagbesteding. Hierdoor deden ook de eerste paarden hun intrede op het bedrijf. Dit tot groot genoegen van dochter Marit.

Het is namelijk altijd al Marit haar ideaal geweest om een doorstart te maken in het familiebedrijf, in de richting van paard en zorg. Tijdens haar opleiding aan Hogeschool Van Hall Larenstein is ze zich hierom steeds meer gaan richten op (duurzaam) agrarisch ondernemerschap, dierwelzijn, dierbeheer en diervoeding (m.n. paardenvoeding). Ook heeft Marit tijdens haar HBO opleiding een paraveterinaire aantekening behaald; kennis is ruim aanwezig!

De alsmaar groeiende passie voor het werken met zorgbehoevende mensen, gecombineerd met de toewijding en kennis van Marit m.b.t. paardenhouderij, heeft ons doen besluiten een zorgbedrijf op te zetten met het oog op de individuele behoeften van zowel mens als dier.

Onze activiteiten:

Een dag bij de Koggehoeven:
We beginnen met een kopje koffie in de kantine om daarna de dieren te verzorgen. Dat zijn de kippen, konijnen en de paarden. Er is ook nog een hond en een poes op de
boerderij.

Ook is er de mogelijkheid om plantjes te kweken voor de tuin of groente te verbouwen. Dit kan buiten gebeuren maar ook in de kas.

We helpen mee om het gebouw en het erf te onderhouden. We proberen zoveel mogelijk buiten bezig te zijn, maar het is ook mogelijk om binnen activiteiten te doen.

Om 12 uur eten we onze lunch gezamenlijk in de kantine en we sluiten de dag af met een kopje koffie.

Ook staan we open voor nieuwe ideeën naar behoefte van de medewerkers.

Binnen onze zorgboerderij is iedereen gelijkwaardig. Zo heeft dan ook iedereen recht op een eigen invulling van de dagbesteding. Of dit nu het verzorgen van dieren is, knutselen, koken, ramen lappen, koffie zetten of het kweken van groenten, fruit en uiteraard tulpen… Iedereen is even ‘’zorgvrij’’ op onze zorgboerderij!

Meer informatie?

Neem dan even contact met ons op via:
06-13 03 51 93 (ook met Whatsapp bereikbaar) of zorg@koggehoeven.nl
Of bezoek onze website.

Koggehoeven 3
Koggehoeven 2
Koggehoeven 1