Wings Care Community, Andijk

Onze doelgroep:

Meer over ons:

Over Wings of Change
In 2009 hebben drie vrienden ingezien dat de omgang en interactie met roofvogels en het verblijven in de natuur een positieve uitwerking hebben op het welzijn van mensen. Hun gezamenlijke ambitie en passie heeft voor een actieve samenwerking gezorgd. Marco, Léon en Nancy hebben hun ambitie en ideeën uitgewerkt tot een concept waarin kwetsbare doelgroepen zich kunnen herstellen en ontwikkelen met behulp van roofvogels. Hier is de naam van de stichting Wings of Change ontstaan.

Vanaf 2011 zijn zij serieus met deze plannen aan de slag gegaan en vonden uiteindelijk een locatie in Andijk. Medio april 2012 is de stichting van start gegaan en werden de eerste deelnemers in contact gebracht met de roofvogels.

Sinds 2017 heeft de stichting een ontheffing van RVO voor het opvangen van in het wild gevonden roofvogels en uilen. Stichting Dierenlot heeft een roofvogelambulance ter beschikking gesteld welke speciaal is ingericht om roofvogels en uilen te vervoeren.

Dagbesteding
Stichting Wings of Change biedt maatschappelijke participatie met diverse zinvolle activiteiten aan kwetsbare doelgroepen. Doordat we in kleine teams met elkaar en onder begeleiding samenwerken is het mogelijk om de deelnemer individueel te coachen in zijn of haar ontwikkeling.

De activiteiten vinden plaats op twee locaties in Andijk. Beide locaties zijn verborgen groene juweeltjes van circa 2 hectare groot.

Het landgoed van Stichting Wings of Change biedt ruimte aan de roofvogel- en uilenopvang. De opvang bestaat uit volières, een met bloemen en groen ingerichte tuin, een werkplaats en het hospitaal.

De nabijgelegen kinderboerderij De Put bevind zich samen met een speeltuin in een publiek toegankelijk park. Diverse dieren waaronder geiten, alpaca’s, kippen en konijnen wonen op deze kinderboerderij.

(Update 2021/2022: De kinderboerderij is tot nader orde gesloten. De gemeente hoopt de boerderij in 2023 weer te heropenen. De meeste dieren zijn momenteel op ons terrein gehuisvest en krijgen de nodige verzorging en aandacht.)

Onze activiteiten:

Stichting Wings of Change is de thuisbasis van mooie en bijzondere roofvogels en uilen.

De vogels worden iedere dag verzorgd en getraind door onze deelnemers. De werkzaamheden variëren van het schoonmaken van de verblijven, tot het prepareren van het voer en het trainen van de vogels. Er is ook assistentie nodig tijdens onze educatieve roofvogelworkshops, deze assistentie wordt verzorgd door de deelnemers.

Er is veel onderhoud nodig aan de groene en bloemrijke terreinen. Denk hierbij aan het maaien van het gras, het snoeien van de bosschages en het wieden van de perken.

Op de thuis basis is ook een kleine imkerij. Er zijn een aantal bijenkasten die worden bewoond door verschillende bijenvolken. Deelnemers die het leuk vinden mogen samen met de imker de bijen verzorgen.

Voor kinderboerderij De Put worden de dieren verzorgd door onze deelnemers. Zij zijn dagelijks verantwoordelijk voor de verzorging van de grote dieren zoals geiten, alpaca’s en de pony, maar ook de kleine dieren zoals konijnen, cavia, kippen en parkieten vragen de nodige aandacht.

Het grootste deel van de activiteiten vind buiten in de open lucht plaats waardoor de verbinding tussen mens, dier en natuur wordt versterkt.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:
Welzijn mens:  0228-222136
E-mail: info@wingsofchange.nl

Klik hier voor onze website.