Tuingoed Bonater, Venhuizen

Onze doelgroep:

* Mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

* Mensen met een psychiatrische aandoening.

* Mensen met een verslavingsproblematiek.
* Mensen met een vorm van autisme.

* Jongeren met gedragsproblemen.

Uitgesloten zijn deelnemers met problematiek op het gebied van verslaving aan drank, drugs en geweld. Op het gebied van dementie en verstandelijke beperking zijn we nu nog niet goed toegerust.

Bekostiging
Heb je een PGB of een indicatie voor Zorg In Natura? Dan kun je in aanmerking komen voor een plekje bij ons.

Meer over ons:

TuinGoed Bonatèr is een kleinschalige onderneming (3ha) waarbij de diverse activiteiten elkaar versterken. Zo kunnen (camping)bezoekers en deelnemers kennis maken met de kwekerij en de ‘natuur’ op de boerderij.

Zelf ben ik, Roland Groskamp,  als eigenaar en zorgbegeleider geschoold als tuintherapeut, een specialisatie van de opleiding Creatief Therapeut. Daarvoor ben ik zes jaar actief geweest als Officier Wing Meteo bij de Koninklijke Luchtmacht en 12 jaar als luchtvaartmeteoroloog op diverse luchthavens bij het KNMI. In deze functies ben ik altijd ook praktijkopleider geweest van studenten van HBO en universitaire opleidingen in de meteorologie.

Samen met onze enorme affiniteit met ‘Moeder Natuur’ en een schat aan werk- en levenservaring kan ons team de deelnemers ‘maatwerk’ leveren. Onze zorg kan plaatsvinden in een setting van dagbesteding in groepsverband, een één op één setting, maar ook middels logeren voor jeugdigen in ons gezin of op de boerderij.

Het ontstaan
Sinds 1998 is er hier gewerkt om van een kale akker een fijne tuin te maken om te wonen en te werken. Tot 2004 werden allerlei gewassen, zoals groenten, kruiden en bloemen, opgekweekt en gefotografeerd ten behoeve van de verpakkings- en reclame-industrie. Maar steeds meer kwam de behoefte om iets anders te doen met de tuin en de producten. Door de opzet van de tuin (grote diversiteit van wel 300 tot 500 verschillende soorten groenten, bloemen en kruiden) heeft de natuur kans gezien om hier een handje mee te helpen: door een natuurlijke evenwicht te creëren met enerzijds de insectenwereld bovengronds en anderzijds het bodemleven. Door het kleinschalig werken en het weinige gebruik van machines, wordt de bodem en het bodemleven zo min mogelijk verstoord. Dit heeft ertoe geleid dat de tuin ‘vanzelf’ biologisch is geworden.
Hoewel nog geen Demeter-keurmerk, wordt hier wel zoveel mogelijk volgens biologisch-dynamische principes gewerkt:

* De eigenwaarde van aarde, plant, dier en mens respecteren;
* Het verzorgen van een gezonde, levende bodem, waarop alles kan groeien;
* Kosmische krachten en levenskracht in voeding erkennen en benutten.

Begeleiding
Ons specialisme richt zich onder andere op ‘het tot rust en zichzelf kunnen komen van de deelnemers’. En vanuit deze basis weerwerken aan het eigen ontwikkelingsproces.

Het team van TuinGoed Bonatèr kan de deelnemer begeleiden en coachen in hun proces. We werken daarbij ook samen met de andere betrokkenhulpverleners, daar we van mening zijn dat juist zo de meest effectieve ondersteuning kan worden gegeven aandeelnemers, maar soms ook aan overige gezinsleden van de deelnemer.

Onze activiteiten:

De mensen kunnen de boerderij beleven door deel te nemen aan diverse activiteiten.
Activiteiten die te maken hebben met:
* de dieren (verzorgen van kippen, paard en ezel, poezen en hondjes);
* groenten en fruit (helpen met kweken, verzorgen, oogsten, verwerken en natuurlijk ook proeven);
* sport en spel (op de boerderijen rond de camping zijn er diverse spelmogelijkheden voor jong en oud).

Meer informatie?

Neem gerust een kijkje op onze website.
Of neem contact op met Roland via: roland@tuingoedbonater.nl of 06-20859720