Stal Hoogwoud/Talentenhoeve, Hoogwoud

Onze doelgroep:

* Mensen met een lichamelijke beperking.

* Mensen met een verstandelijke beperking.

* Mensen met een psychiatrische aandoening of psychische klachten.

* Mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

* Mensen met een verslavingsproblematiek.

* Mensen met een burn-out

* Kinderen met gedragsproblematiek vanuit Bureau Arbeids Participatie van de Spinaker, praktijkschool en bijzonder onderwijs.

Meer over ons:

Stal Hoogwoud is een kleinschalig manegebedrijf met pensionstal centraal gelegen in de kop van Noord Holland.

Een gezellig bedrijf met een gemoedelijke sfeer en vooral veel paarden. De oude bebouwing uit de jaren ‘60 zorgt voor een speciaal sfeertje. In de loop van de jaren zijn er gebouwen bij bijgebouwd en in de komende jaren zullen er ook weer dingen veranderen. Dit om aan de wensen van de gebruikers tegemoet te komen.

Het welzijn van de paarden en sfeer zijn de speerpunten van Stal Hoogwoud. Respect voor elkaar en duidelijke huisregels vormen de basis daarvan. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat ons bedrijf uitermate geschikt is als zorgboerderij. Genoeg aanloop om gezelligheid te creëren en niet teveel aanloop om als bedreigend en onrustig te worden ervaren.
Een vaste kern van personen die uitstekend op elkaar afgestemd zijn zorgt voor stabiliteit.

Mensen met psychische problemen, waaronder burn-out en andere problemen hebben succesvol de draad weer opgepakt door mee te draaien op Stal Hoogwoud en het helende van het werken met dieren te ervaren.

Faciliteiten

Op ons bedrijf hebben we een gezellige ruimte waar we de pauzes doorbrengen. Het bedrijf beschikt verder over een kantine, een lesruimte met beamer, stallen, een overdekte rijhal en 1,9 ha weidegrond. Ruimte genoeg om de dag lekker door te brengen.

Stal Hoogwoud gevestigd in het buitengebied van Opmeer, waar diverse fiets- en wandelroutes langs gaan. Een prachtig natuurgebied en mooie omgeving met karakteristieke bebouwing.

Onze activiteiten:

Talentenhoeve biedt 6 dagen in de week dagbesteding++ voor kinderen, jongeren en volwassenen. Er zijn drie programma’s:

Dagbesteding voor jeugd en WMO/WLZ
Een programma voor iedereen met affiniteit voor dieren, die een dagbesteding buiten huis wil of nodig heeft. We wisselen klusjes af met leuke bezigheden. Er komt van alles voorbij met en zonder paarden. Paardrijden, paarden trainen, creatief, sport, workshops en andere dingen. Eigen inbreng in het programma speelt een grote rol.

We bieden een programma voor kinderen/jongeren (6-18 jaar) die in het dagelijks leven snel overprikkeld zijn of om gezinsleden te ontlasten. Plezier, inspanning en ontspanning met paarden en andere dieren, met allerlei leuke activiteiten en tijd voor een goed gesprek. Met name de pubers ervaren dat als heel prettig. Deze kinderen/jongeren komen vaak één of twee dagdelen per week.

Daarnaast bieden we een programma voor (jong)volwassenen die niet geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. We bieden ze structuur, regelmaat, voldoening en plezier. Wat hun kwaliteit van leven enorm vergroot. Daarin vinden we afwisseling tussen “werk” en plezier heel belangrijk. In een vaste structuur kunnen de deelnemers naast hun dagelijkse vaste klussen ontspannen, sporten, creatief bezig zijn en is er ruimte voor eigen inbreng.

Tevens coachen wij ze indien gewenst bij zaken in het dagelijks leven die ze lastig vinden. Denk aan sociale vaardigheden, relaties, formulieren invullen, financiën op orde brengen, bezoek aan huisarts of andere specialiteit voorbereiden en tal van andere zaken. We nemen onze zorgtaak heel serieus en trekken aan de bel wanneer we signalen waarnemen waar we een zorg over hebben. Daarbij hebben we een goede samenwerking met verschillende hulpverleners en gemeente.

Zorg/onderwijs traject
Een (kortlopend) project waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die, om wat voor reden dan ook, even vastlopen op school, tijdelijk op de zorgboerderij terecht kunnen.
Denk aan kinderen met depressie, trauma, psychiatrische problematiek, pestgedrag of slachtoffer daarvan en tal van andere zaken waardoor het op de basisschool of in het voortgezet onderwijs even niet lukt. We bieden structuur waarbij praktijk en educatie in de breedste zin van het woord wordt afgewisseld met onderwijs.
Veel lichaamsbeweging, buiten zijn en omgang met dieren. Wanneer het beter gaat en de rust is hersteld ondersteunen we de kinderen om in kleine stapjes de terugkeer naar school te realiseren. De samenwerking met school is heel groot en school houdt daarbij de regie. In andere gevallen biedt dit programma ook een alternatief wanneer school echt niet lukt en kunnen we het kind naar een passende vervolgplek begeleiden.

Onze kinderen/jongeren worden begeleid door een zeer professioneel team bestaande uit SKJ geregistreerd personeel, een ontwikkelingspsycholoog(regiehouder) en orthopedagoog. Daarnaast werken we samen met een grote diversiteit aan professionals. De zorg moet bij het kind passen, dus wij gaan voor de juiste match en behandeling. Wij doen aan resultaat gericht werken met meetbare resultaten.

Onze wens is om ook deel uit te maken van het onderwijs/zorg traject. We denken dat vroegtijdige samenwerking met scholen de problematiek sneller in kaart brengt en ons succes vergroot. Daarnaast denken we dat het een enorme verlaging van de zorgkosten tot gevolg kan hebben. Een korte time out op de zorgboerderij, gedrag resetten en gesprekken over de ontstane situatie en gedrag in combinatie met therapeutisch werken en behandelen op de boerderij met de dieren geeft geweldige resultaten. En dan snel weer terug naar school!

Arbeid gerelateerde dagbesteding
Een programma voor jongeren en jong volwassenen die een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan de gemiddelde persoon, maar wel de potentie om in de toekomst deel te nemen aan het arbeidsproces.
Ons programma neemt de deelnemer aan de hand om stap voor stap te leren wat er in het bedrijfsleven van je verwacht wordt, afgewisseld met leuke bezigheden. Daarnaast onderzoeken we met de deelnemer het zelfbeeld en toetsen dat aan de omgeving. We investeren in en sturen op persoonlijke ontwikkeling.
Na een intern traject worden er externe stages gelopen en zoeken we aansluiting met bijvoorbeeld een jobcoach.

We vinden in alle gevallen samenwerking met verschillende betrokken partijen en ouders/verzorgers erg belangrijk en gaan voor korte lijnen en snel overleg.

Wil je meer weten over de Talentenhoeve?

Neem eens contact op via: zorg@talentenhoeve.nl of 0226-359736