Zorgburo de Spil, Spierdijk

Onze doelgroep:

Wij zijn een kleinschalige logeeropvang voor kinderen van 8 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld:

* Een stoornis binnen het autistisch spectrum.
* ADHD.
* Psychiatrische problemen.
* al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Bekostiging
Een plaatsing bij Zorgburo de Spil kan gerealiseerd worden met een WLZ indicatie, een PGB of een ZIN indicatie. Een beschikking kan worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer de beschikking definitief is en bij Heemzorg ligt kan de daadwerkelijke opvang plaatsvinden.

Vervoer
Zorgburo de Spil draagt zorg voor het vervoer van de kinderen, van en naar de logeerlocatie in Voorthuizen. Wel zal met ouders/vertegenwoordigers worden gekeken naar een passende oplossing (verzamelpunt) wanneer de thuislocatie erg ver uit de buurt ligt. Dit om een te lang durende auto rit met de kinderen te voorkomen.

Meer over ons:

Wij zijn Marco en Anoeska van ‘Zorgburo De Spil’. Wij hebben voor deze naam gekozen omdat wij dit zien als een treffende vergelijking met de situatie van de cliёnt. De molen draait om de spil, maar het zijn alle onderdelen en factoren samen die maken dat de molen goed werkt en draait.

Samen hebben wij meer dan 23 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg en in die jaren zagen wij veel veranderingen ten nadele van de cliёnt. Omdat wij steeds meer moeite kregen om te zien wat deze veranderingen voor onze cliënten betekenden o.a. geen vakanties, geen uitjes en weinig activiteiten, hebben wij de stap genomen om voor ons zelf te gaan werken en hebben Zorgburo De Spil gestart om het anders te gaan doen.

Onze begeleiding is gericht op structuur en regelmaat. Uitdagen binnen de mogelijkheden van de cliënt. Verder kijken dan alleen naar de beperkingen. Positiviteit, duidelijkheid en vooral ontspannen en genieten.

Visie
Zorgburo de Spil werkt vanuit de visie dat kinderen vanuit zichzelf altijd gemotiveerd zijn om te onderzoeken, ontdekken en leren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind en niet van de beperkingen.
Ieder kind is speciaal en heeft bijzondere kwaliteiten en talenten.

Kernwoorden als verbinding, vriendelijkheid, competentie, respect, relatie, gelijkheid en autonomie staan centraal. We vinden het belangrijk om kinderen een veilige, voorspelbare en gestructureerde leefomgeving te bieden met voldoende ruimte voor ontplooiing.

Positieve begeleiding
We werken bij Zorgburo de Spil vanuit positieve begeleiding. We observeren en spelen in op de behoefde van het individuele kind. We vinden het belangrijk om kinderen in hun waarde te laten, naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan wanneer mogelijk, om op deze wijze aan te sluiten bij de diverse behoefte.

Adempauze
De belasting van gezinnen, zowel voor ouders als broer(s) en/ of zus(sen) kan zo zwaar zijn dat weekendopvang voor het betreffende kind een uitkomst biedt voor de andere gezinsleden. Hierdoor krijgen de ouders wat meer ruimte om even bij tanken van de intensieve zorg en kan er gestreefd worden naar positieve energie en een evenwichtigere draagkracht en draaglast. Daarnaast blijft er dat weekend meer tijd en ruimte over voor de eventuele broer(s) en/ of zus(sen).

Kwaliteiten
De rode draad die door de weekenden heen loopt bestaat uit verschillende aspecten; structuur, duidelijkheid, samen dingen ondernemen, gezelligheid/warmte en samenwerken. Bij Zorgburo de Spil is er voldoende ruimte om te doen waar je jezelf fijn bij voelt en waar je goed in bent en we streven ernaar om samen met de kinderen te ontdekken wat ieders kracht is. Hierbij gaan wij uit van mogelijkheden en kijken we verder dan de beperkingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat gedurende de weekenden de zelfredzaamheid wordt vergroot, er positieve sociale contacten worden opgedaan en het zelfvertrouwen vergroot wordt.

Een prettige tijd doorbrengen met leeftijdgenoten in een omgeving waar de kinderen mogen zijn wie ze zijn. Hierbij staan veiligheid, het ontlasten van ouders en het werken aan doelen centraal.

Onze activiteiten:

Wij hebben een mooie en ruime recreatiewoning in Voorthuizen waar wij recreëren. Midden in de natuur aan de rand van de Veluwe, even helemaal weg uit de dagelijkse omgeving… het vakantiegevoel.

Hier kunnen wij zwemmen, in de speeltuin spelen, wandelen, tuinieren, houtbewerken, in de keuken bakken en koken, spelletjes doen, knutselen en in de avond film kijken in onze thuisbioscoop.

Meer informatie?

Neem een kijkje op onze website.
Of neem contact op via: 06-22940476 of
info@zorgburodespil.nl

spil 2
spil 4
spil 3