SHP hulpverlening, Alkmaar

Onze doelgroep:

Wij bieden hulp aan jeugd en gezin.

Waar nodig via de WMO of verlengde jeugdzorg.

Meer over ons:

Sanne is SKJ geregistreerde hulpverlener.
Zij biedt hulpverlening aan jeugd en gezin.

Waar nodig gaat dat via de WMO en verlengde jeugdzorg.

Onze activiteiten:

* Gesprekken voor mentaal welzijn.
* Ondersteuning van ouders/verzorgers bij de organisatie van de opvoeding
* Opvoedingsondersteuning.
* Structuur aanbrengen in het huishouden en/of financiƫn.

Hulp bij zaken rond geboortezorg, schoolgesprekken, gesprekken met de gemeente, verwijzen voor onderzoek of behandeling.

Meer informatie?
Neem dan contact op via: info@shphulpverlening.nl