De Iepenhoeve, Anna Paulowna

Onze doelgroep:

Jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen met:
* een verstandelijke beperking.
* een stoornis in het autisme spectrum.
* moeilijk verstaanbaar gedrag.
* psychiatrische problematiek
* Mensen met beginnende dementie
* Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Bekostiging
Financiering gaat vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), WMO, Jeugdwet.

Meer over ons:

Zorgerf De Iepenhoeve biedt dagbesteding, logeren en wonen voor mensen met een beperking.

Het zorgerf heeft naast de dagbesteding een camping en een boerderijwinkeltje met terras.

We bieden zorg op maat. Ieder mens heeft vele talenten en mogelijkheden. Samen met de cliënt kijken we naar de mogelijkheden die er zijn om tot een zinvolle en zeker ook fijne dagbesteding te komen.

Vind je het leuk om te timmeren en zagen, of werkje liever in de tuin? Alles is mogelijk!

Ook wordt individuele begeleiding geboden aan deelnemers vanaf 12 jaar, als onderdeel van de reguliere dagbesteding. Denk daarbij aan het aanleren van sociale vaardigheden, adl- vaardigheden, taakgerichte begeleiding, sportieve en creatieve coaching.‍

Logeren
De Iepenhoeve biedt een fijne plek voor logeeropvang. Volwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking kunnen daarvoor bij de Iepenhoeve terecht. Tijdens de kennismaking/ intake kijken we samen of de Iepenhoeve een goede plek voor je is, zowel qua locatie als binnen de groep. Logeren kan zowel in de week als in weekenden en vakanties. Tijdens het logeren wordt op werkdagen dagbesteding geboden.‍

Educatieve dagbesteding en re-integratie
Zorgerf De Iepenhoeve biedt zowel dagbesteding voor mensen met beperkte vaardigheden, als ook dagbesteding, (leer)trajecten en re-integratie aan degenen met meer mogelijkheden.

U kunt hierbij denken aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, probleemjongeren, personen met persoonlijkheidsproblematiek etc.

Ook hier is maatwerk ons uitgangspunt om te kijken of wij, met ons team, een positieve rol kunnen vervullen in de ontwikkeling van onze cliënten.

Wonen
Tevens hebben wij een kleinschalige woonvoorziening. De stolpboerderij met dubbel vierkant wordt grotendeels omgebouwd tot een fantastische woning voor vijf mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn 5 zelfstandige studio’s met o.a eigen toilet en badkamer, verder is er ook nog een gezamenlijke woonkamer en keuken. Een gezellige tuin maakt het plaatje compleet. De studio’s worden aangeboden met 24 uurs zorg, verzorgd door gekwalificeerd personeel. Er is een onafhankelijke toezichthouder die mede de kwaliteit waarborgt.

Visie
We willen een veilige omgeving creëren waarin warmte, gezelligheid en samenzijn voorop staan. Een huiselijke plek waar zorg voor elkaar, gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Van daaruit kunnen we de wereld tegemoet treden, deelnemen in het leven van alledag (door o.a. de contacten met de gasten op de camping, deelname aan sport/culturele clubs, activiteiten in het dorp) en volwaardig deel uit maken van onze samenleving.

De kleinschaligheid van ons project biedt de bewoners en medewerkers de mogelijkheid tot keuzevrijheid, zelfstandigheid, een plek waar ieders individuele kwaliteiten en unieke talenten tot bloei kunnen komen en waar we respect hebben voor elkaar en een ieders levensovertuiging. Waar we zorg dragen voor elkaar, onze medemensen en de aarde.

Onze activiteiten:

De werkzaamheden op zorgerf De Iepenhoeve zijn heel divers, je kunt werken in bijvoorbeeld:

- Houtwerkplaats
- Receptie/ boerderijwinkeltje/ terras
- Werken in de grote moestuin, kas, boomgaard
- Verzorging kleine dieren zoals cavia’s, konijnen, kippen etc.
- Keuken: koken, bakken voor verkoop camping, of de lunch van de collega’s
- Plukken en inmaken van ons eigen fruit
- Cre-atelier, kleine items maken voor verkoop/ markten of gewoon lekker knutselen
- Schilderen
- Onderhoud camping terrein: Snoeien, vegen, schoffelen, planten.

Heb je nog vragen?

Kijk op onze website, of neem dan gerust contact met ons op!

Telefoon: 06 187 527 24
E-mail: info@iepenhoeve.nl

Iepenhoeve 1
iepenhoeve 2
iepenhoeve 3
iepenhoeve 4
iepenhoeve 5
iepenhoeve 6