Equiplan, Heerhugowaard

Onze doelgroep:

* Kinderen met ADHD, autisme, hechtingsproblematiek etc.

* Kinderen met een vorm van autisme.

* Kinderen met een zorgvraag (vanaf groep 4).

VERGOEDINGEN
Begeleiding bij Equiplan wordt vergoed vanuit Zorg in Natura.
Hiervoor is een beschikking van de gemeente waar u woont noodzakelijk.

Ook kunt u de diensten kunnen worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget(PGB). Hierbij krijgt u een aantal uren of een geldbedrag toegekend waarmee uzelf begeleiding kunt inkopen.

In sommige gevallen kunt u of wilt u onze diensten niet financieren vanuit het PGB of ZIN. In dit geval is het ook mogelijk om deze diensten (voor een deel) particulier te financieren.

Meer over ons:

MICHELLE
Als klein meisje wilde ze maar één ding, zo vaak mogelijk in de buurt zijn van de door haar zo geliefde paarden. Ze wist al jong dat ze van haar liefde voor dieren, later als ze groot zou zijn, ook haar werk wilde maken. En dat is gelukt.

Deze nuchtere Noord-Hollandse rondde na haar VMBO de opleiding Paardenhouderij (Niveau 4) af. Tijdens haar opleiding liep ze stage op een zorgboerderij. Hier maakte ze voor het eerst kennis met de combinatie van werken met kinderen met een gedragsproblematiek- of stoornis en paarden. Het kwartje viel en Michelle wist wat haar te doen stond. Het werd de Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

De theorie van haar opleiding bracht haar veel kennis bij over de inzet van een grote hoeveelheid methodieken en methoden binnen de hulpverlening aan een kind en het bijbehorende systeem. Wat ontbrak waren methodes of methodieken gericht op de inzet van dieren.

De post-Hbo opleiding ‘Cognitief Coachen met Paarden’ plus de cursus ‘Anders Leren Met Paarden’ volgden en in de tussentijd werd er met veel plezier gewerkt op een zorgboerderij waar ze thuiszittende kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 begeleidde. Ze deed er flinke wat ervaring op en werd er nog meer gesterkt in het uit laten komen van haar droom: passende hulpverlening bieden aan kinderen met behulp van het paard.

EQUIPLAN. Want die droom, die is uitgekomen.

Michelle: “De vele positieve ontwikkelingen die een paard bij een kind teweeg brengt, geven mij ontzettend veel voldoening en zijn een enorme motivatie. Dat moment dat een kind niet meer met opgetrokken schouders rondloopt, maar met een opgeheven hoofd en een vrolijk gezicht op me af komt. Dat moment is goud waard. Het is de reden dat Equiplan is ontstaan. Het is de reden dat dit werk zo ongelooflijk waardevol is en waarom ik dit werk doe. Het zien blije gezichten, daar word ik weer blij van.”

Persoonlijk en op maat.
Dat zijn de uitgangspunten van onze speciaal ontwikkelde trajecten voor kinderen die te maken krijgen met bijvoorbeeld faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Maar ook voor kinderen met een (toegewezen) diagnose als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoog sensitief of ASS. En ouders/verzorgers die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.‍

ANDERS LEREN MET PAARDEN
‘Anders Leren Met Paarden’ is een bewezen succesvolle methode waarbij kinderen (vanaf groep 4) worden gecoacht en de coach hierbij de hulp inschakelt van pony’s en/of paarden. Het doel is deze kinderen te laten ontdekken dat ze wel degelijk kunnen leren, maar dat ze simpelweg een andere leerwijze hebben dan de meeste van hun klasgenoten.
Klik hier en lees meer over de waarde van paarden onze website.

KWALITEITSWAARBORGING
Michelle Chavagne (eigenaresse/zorgverlener Equiplan) is opgenomen in het kwaliteitsregister van Vereniging Paardencoaching Nederland (V-PCN) en tevens als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Onze activiteiten:

DAGBESTEDING JEUGD (4 t/12 jaar)
Sommige kinderen ervaren problemen bij het ondernemen van activiteiten. Daarnaast hebben zij weinig sociale contacten. Tijdens onze dagbesteding werken wij aan diverse (persoonlijke) doelen. Daarnaast bieden wij extra aandacht aan het ontwikkelen van de executieve vaardigheden. Deze vaardigheden dragen actief bij aan het schoolsucces van een kind. Dit alles doen wij in kleine groepen van maximaal 4 kinderen per dagdeel. Dit zodat eenieder de aandacht krijgt die hij/zij verdient.

KORTE COACHING
Tijdens het ‘Anders Leren Met Paarden’ traject kunnen we erachter komen dat een kind extra coaching nodig heeft, bijvoorbeeld om een specifieke hulpvraag aan te pakken waarbij het noodzakelijk is om op korte termijn essentiële veranderingen teweeg te brengen. Of ouders/verzorgers hebben behoefte aan handvatten om op de juiste wijze hun kind te begeleiden.

LANGDURIG SUPPORT
Steeds meer kinderen hebben een grote behoefte aan structuur in hun leven. De persoonlijke begeleiding van Equiplan is er op gericht om deze, veelal kwetsbare, kinderen gedurende een langere periode te begeleiden. Dit zodat zij uiteindelijk zelf structuur kunnen aanbrengen. Met als resultaat een kind dat zelfstandiger en sterker in het leven staat. 

Meer weten?
Neem contact op met Michelle voor een eerste, geheel vrijblijvend, gesprek via:
06 42 35 13 77 of info@equiplan.nl