Frank Werkt, Alkmaar

Onze doelgroep:

Frankwerkt verleent ambulante ondersteuning aan kwetsbare jong- volwassenen.

Op dit moment wordt er zorg verleend aan zestien cliënten in de leeftijd 18-59 jaar.

Frankwerkt hanteert geen contra indicaties.

Er is op dit moment een wachtlijst.

Meer over ons:

De ambulante begeleiding wordt voor een langere periode ingezet waarbij er wekelijks contactmomenten zijn.

De begeleiding vindt plaats in de thuisomgeving van de cliënt.

Onze activiteiten:

Deze ambulante ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen is gericht op de volgende leefgebieden:

• Wonen
• Financiën
• Werk
• Psychische gezondheid
• Lichamelijke gezondheid
• Sociaal netwerk
• Maatschappelijke participatie
• Dagbesteding