t Bonte Erf, Warmenhuizen

Onze doelgroep:

’t Bonte erf is een kleinschalige, groene zorglocatie waar dagbesteding en begeleiding in huiselijke sfeer wordt geboden aan:

* Kinderen met en zonder een verstandelijke beperking en/of met een aandoening als autisme, AD(H)D, hechtingsproblematiek of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

* Kinderen en jongeren die door omstandigheden noodgedwongen thuiszitten van school.

* Kinderen met een verstandelijke beperking.

* Kinderen met ADHD, autisme, hechtingsproblematiek etc.

Vervoer
Kinderen zullen door ouders/verzorgers of of personen uit hun netwerk worden gehaald en gebracht.

Meer over ons:

Dichtbij het bos, duinen en het strand ligt onze locatie.
Jarenlang heb ik, Yvonne Paardekooper, gewerkt in de zorg. Begonnen als verpleegkundige, groepsbegeleider en daarna als ergotherapeut in sectoren als geriatrie, verpleeghuis, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarna heb ik zo’n 10 jaar in de jeugdzorg gewerkt als gezinsvoogd.

Daar is mijn idee om dagbesteding met inzet voor dieren geboren. Inmiddels heb ik meerdere opleidingen en verdiepingscursussen afgerond gericht op Equitherapie, coaching en therapie met inzet van paarden.

Bij ’t Bonte erf komen per dag 8-10 kinderen die worden begeleidt door een team van professionals. Het belang van ieder kind staat voorop en de begeleiders sluiten aan bij de individuele behoefte van ieder kind.

Wij zien ieder kind als een individu.

’t Bonte erf is gericht op persoonlijke benadering en biedt de deelnemers een stabiele en veilige omgeving waarin rust en contact met mens en dier in een natuurlijke omgeving centraal staan.

Bij ‘t Bonte erf wordt logeeropvang en dagbesteding geboden, al dan niet in combinatie met onderwijs.

Alle dieren participeren mee, doordat ze los lopen op het erf. Hierdoor staan kinderen in nauw contact en kunnen ze veel leren over dieren maar ook over zichzelf.

Onder kleinschalig verstaan wij maximaal 8-10 deelnemers per dag op ons rustig, veilig en overzichtelijk erf.

Op ’t Bonte erf zijn verschillende dieren zoals bijvoorbeeld geiten, paarden, konijnen en en mini-ezels te vinden die allemaal verzorging nodig hebben.

Op ’t Bonte erf is “samen dingen doen” belangrijk en is er tijd voor een praatje en gezellige, gezamenlijke een mini-ezel, te vinden die allemaal verzorging nodig hebben.

Onze activiteiten:

Dagbesteding
Voor elke deelnemer zijn er passende bezigheden die hij of zij in eigen tempo kan doen.
Naast de verzorging van de dieren doen we ook andere activiteiten als naar het bos of strand gaan, spelletjes doen (zowel bordspelletjes, als spelletjes buiten met en zonder de paarden etc.), tekenen, kleuren, knutselen enz.. Op deze manier kunnen kinderen hun energie kwijt maar leren ze bijvoorbeeld ook met elkaar iets ondernemen, samen te werken, communiceren, omgaan met winst en verlies en de eigen grenzen aan te geven.
Samen spelletjes doen, verstoppertje spelen of het bouwen van een hut in het bos: al deze momenten dragen bij aan de vele facetten van de algemene ontwikkeling van de kinderen.

Dagbesteding in combinatie met onderwijs
Bij ’t Bonte erf leren de kinderen op een praktische manier belangrijke vaardigheden voor zichzelf, zoals het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, reguleren van emoties en het bewaken van eigen grenzen.
Een team van professionals sluiten door middel van intensieve begeleiding aan bij de behoeften van de kinderen. Deze intensieve en gespecialiseerde begeleiding leidt tot het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en tot gedragsverandering.

Eén op één begeleiding
Vanuit ’t Bonte erf wordt een inschatting gemaakt wat er voor een kind nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. Wij kijken hierbij naar het individuele kind maar ook naar het functioneren in groepssamenstelling en sluiten door middel van één op één begeleiding aan bij het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
Kinderen met specifieke hulpvragen zijn er vaak bij gebaat wanneer ze ondersteuning krijgen bij het versterken van hun executieve functies. Hierbij maken we bij ’t Bonte erf vaak gebruik van de paarden. Het is bewezen dat hulpverlening met paarden hierbij zeer effectief is. Het paard heeft een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van kinderen.

Logeeropvang
Bij ons kan er in de weekenden en vakanties worden gelogeerd. Maar ook doordeweeks is er de mogelijkheid om te komen logeren. Terwijl het logeren bij ’t Bonte erf vooral gericht is op gezelligheid en ontspanning, worden ouders en het gezin ontlast. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om aandacht aan zichzelf, elkaar en de andere kinderen binnen het gezin te geven. Er wordt met de kinderen veelal gewerkt aan het aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten, emotieregulatie en prikkelverwerking.

Weekend- en vakantieopvang
Bij het logeren in het weekend en/of vakanties staat gezelligheid en ontspanning voorop. Omdat wij het samenzijn in huiselijke sfeer erg belangrijk vinden, zullen activiteiten worden gedaan als spelletjes doen, knutselen, tekenen, samen een maaltijd koken, of een keer een film kijken. Ook zullen wij veel buiten zijn, want het bos en strand zijn op korte afstand. Want hoe fijn is het om buiten te zijn en daar te kunnen spelen?!
Kinderen zullen door ouders of het netwerk worden gehaald en gebracht. Weekendopvang is mogelijk van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag.

Doordeweekse logeeropvang
Doordeweeks een aantal dagen logeren, waarbij overdag de school gewoon doorgaat, is ook een mogelijkheid. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdagochtend. Uiteraard staat ook hier de huiselijke sfeer voorop en bieden we, naast ontspanning, vooral rust en regelmaat. Wel gaan wij er vanuit de kinderen met schoolvervoer gehaald en gebracht worden.

Wil je meer informatie?

Kijk dan op onze website of neem contact op met Yvonne Paardekoper: 06 – 395 321 60 of info@bonte-erf.com