Heemz.org

Klachtenregeling

Vroeg samenwerken via de verwijsindex voor jeugdigen

Kinderen en jongeren hebben in hun leven soms te maken met (zorg)professionals. Maar die verschillende professionals kennen elkaar niet altijd.
De Verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden wanneer dat nodig is. Deze professionals kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. De Verwijsindex in Noord-Holland Noord heet de VIN. VIN staat voor “Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord”.

VIN is een digitaal systeem. In dit systeem kan een professional aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft binnen VIN, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een bericht met elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij met u en met elkaar overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen en kan worden samengewerkt.

Verschillende organisaties in Noord-Holland Noord zijn aangesloten op VIN, zoals scholen, leerplicht, (huis)artsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpinstellingen, GGD, wijkteams, Veilig Thuis enz., kortom: alle professionals die werken met jeugdigen van 0-23 jaar. Aansluiting op VIN is een verplichting om als organisatie bij een gemeente gecontracteerd te worden voor het bieden van jeugdhulp.
In onderstaande video wordt uitgelegd hoe VIN werkt: https://youtu.be/RVez58gxuDk
L

andelijk

Ook bij een verhuizing naar een andere gemeente blijven jeugdigen (en betrokken professionals) in beeld doordat de verwijsindex landelijk werkt.  In de verwijsindex tonen professionals hun eigen betrokkenheid bij een jeugdige. Als zij dat doen moeten zij een jeugdige en/of de ouders daarover informeren.

Privacy en rechten

De gemeenten stellen als eis dat de professionals die betrokken zijn bij jeugdigen altijd de gegevens vermelden in de verwijsindex. U heeft recht de gegevens van uw kind in de verwijsindex in te zien en om te weten waarom een professional een signaal heeft afgegeven. Als u het hier niet mee eens bent kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.  

Meer informatie is te vinden op de website: www.vroegsamenwerken.nlEven voorstellen, het bestuur

 Missie & visie

Binnenkort online!

Mail icon

Ook aansluiten bij Heemz.org

Van zorgbedrijven die willen samenwerken met Heemz.org verwachten wij het volgende:

Wilt u zich aanmelden als zorgbedrijf, neem dan vrijblijvend contact met ons op.