Heemz.org

Vacature

Lid van de Raad van Toezicht Stichting PluZorg

Wie zijn wij?
Per 1-1-2022 is Stichting PluZorg ontstaan na een fusie van Stichting Heemz.org, Stichting PROV Jeugd en Gezin en Zorgerf Waarland. Stichting PluZorg biedt 24-uurs zorg in de vorm van wonen en dagbesteding bij Het Zorgerf (met meerdere vestigingen), dagbesteding, logeren en individuele begeleiding (bij aangesloten kleinschalige zorgbedrijven van Heemz.org) en intensieve individuele begeleiding, opvoedondersteuning, begeleide bezoeken en hulp bij thuiszitters (bij PROV Jeugd en Gezin). 

Kwaliteit van de zorg is één van de belangrijkste kernwaarden bij Stichting PluZorg. Daarnaast zijn klantvriendelijkheid, kleinschalig, informeel en ambitie onze sleutelwoorden. Voor meer informatie zie www.pluzorg.nl

Stichting PluZorg heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van PluZorg. Binnen de Raad van Toezicht ontstaat een vacature door einde zittingstermijn van een lid. Wij zoeken:

 

Lid Raad van Toezicht (met zorginhoudelijke achtergrond)

 

De RvT vervult drie kerntaken binnen de organisatie, nl. als toezichthouder, als werkgever en als klankbord/adviescollege. 

De RvT bestaat uit (maximaal) vijf personen. Aanstelling vindt plaats voor vier jaar met de mogelijkheid van  herbenoeming voor vier jaar.

 

De RvT onderschrijft de visie en de missie van de Stichting waarin kleinschalig en passende zorg op maat (in landelijke omgeving) aangeboden wordt aan mensen die extra aandacht nodig hebben.

De kernwaarden van de RvT zijn onafhankelijkheid, betrokken, deskundig en verantwoordelijk.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten en toezichtskader van de Stichting PluZorg en bestaan o.a. uit: 

 • Houd samen met de overige RvT-leden toezicht op de Raad van Bestuur(één directeur/bestuurder) op de realisatie van de doelen van de stichting en op de algemene gang van zaken. 
 • Vervullen van de werkgeversrol  voor de Raad van Bestuur
 • Bijstaan van de Raad van Bestuur met raad en advies
 • Benoemen van de externe accountant
 • Goedkeuren van o.a. begroting, jaarrekening, bestuursverslagen, eventuele geldleningen en andere relevante zaken binnen de stichting
 • Contacten met de Cliëntenraad, medewerkers en aangesloten zorgbedrijven

 

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorgsector). Langs deze weg worden zij op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.

 

Wat zien we graag bij terugkomen bij het nieuwe RvT-lid:

 • Heeft brede kennis van en ervaring met kwaliteit en veiligheid van zorg 
 • Heeft bij voorkeur een zorg gerelateerde opleiding
 • Is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling 
 • Is communicatief vaardig, heeft een stevige persoonlijkheid en is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude
 • iemand voor wie de client centraal staat, met oog voor de balans tussen nut en noodzaak van processen en procedures. Met andere woorden: iemand die in staat is om ‘werken vanuit de bedoeling’ te vertalen naar “toezicht")
 • Beschikt over voldoende tijd om circa 6 x per jaar (regulier) overleg bij te wonen en is bereid om incidenteel extra tijd vrij te maken
 • Ervaring als toezichthouder is een pre
 • Heeft binding met de regio Noord Holland, waarin PluZorg opereert

Wij bieden 
Een interessante en uitdagende functie in een jonge en innoverende organisatie. De leden van de RvT ontvangen  een vrijwilligers- en onkostenvergoeding. 

Procedure

Bij de procedure zijn naast leden van de RvT ook de directeur/bestuurder, medewerkers en vertegenwoordigers van de cliënten en de aangesloten zorgbedrijven betrokken. Gesprekken met kandidaten staan gepland voor de week van 21 november 2022 met de selectiecommissie. Benoeming vindt plaats met ingang van 1 januari 2023. 

 

Meer informatie?

Informatie opvragen kan bij Tineke de Schepper, voorzitter van de Raad van Toezicht via tel. 06-22407632 of via tineke@pluzorg.nl 

 

Reageren 
Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk maandag 7 november 2022 via bovengenoemd emailadres.

Jouw talent

Jij brengt